ΠΟΙΑΘ © 2014 - 2020 | All rights reserved | Privacy Policy | designed by dR

57AegeanRallyGR.png

AEGEAN RALLY

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - PHOTOS

Συνέντευξη Τύπου
Press Conferance

Εκκίνηση από Αστυπ'αάια
Start from Astypalaia

Συγκέντρωση Κυβερνητών
Skipper's Meeting

Εκκίνηση από Μήλο
Start from Milos

Εκκίνηση από Φάληρο
Start from Faleron

Απονομή Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου
Overall Prize Giving Ceremony